Внутрішній аудит

Внутрішній аудит

Тривалий час функції внутрішнього аудиту виконували штатні фахівці компанії. Сьогодні контроль всередині організації не обмежується оцінкою операційної діяльності, а вимагає залучення фахівців з фінансового прогнозування, управління ризиками, щодо захисту активів і комерційної інформації. Зміст і мотивація персоналу в штаті – витратні завдання, тому компанії передають внутрішній аудит на аутсорсинг. Послуги оцінки ризиків, впровадження системи внутрішнього контролю пропонує компанія UCMS Group.

Ми обслуговуємо клієнтів в Києві, в інших містах України, в іноземних державах. Фахівці мають експертні знаннями у відповідній галузі та технічних питаннях, необхідних для ефективної роботи.

Цілі і види внутрішнього аудиту

Глобальні завдання внутрішньокорпоративних перевірок – оцінка ризиків, пошук шляхів їх зниження, збільшення рентабельності бізнес-процесів. Керівництво ініціює подібну діяльність напередодні зовнішніх перевірок, для виявлення фактів корпоративного шахрайства, оцінки надійності підрядників, перевірки достовірності фінансової та бухгалтерської звітностей.

Ефективний внутрішній контроль дає власникам бізнесу та вищому керівництву впевненість у досягненні поставлених цілей оптимальними способами. Практика показує, що контроль, організований силами компанії, має формальний характер, не охоплює ключові процеси, сприймається персоналом як додаткове навантаження.

Щоб бізнес дійсно розвивався, був захищений, доцільно замовити внутрішній аудит у зовнішнього підрядника з різноплановими фахівцями в штаті.

Зробити це можна в декількох форматах:

 • передати команді або представнику аудиторської компанії всі функції внутрішнього контролю. Так надходять невеликі організації;
 • використовувати частковий аутсорсинг. Формат оптимальний для великого бізнесу;
 • залучити зовнішнього аудитора для виконання разових завдань.

Сприяння наших фахівців допомагає підприємцям, бізнесменам адаптуватися до змін, виграти від трансформацій, грамотно вирішити можливі проблеми.

Послуги в рамках аутсорсингу внутрішнього аудиту

Процедури внутрішнього аудиту розробляються відповідно до профілю ризику. Стандартний пакет включає:

 • перевірку фінансової, податкової та управлінської звітностей на відповідність законодавчим нормам;
 • вивчення основних бізнес-процесів для виявлення ризиків і розробку пропозицій щодо їх зниження;
 • аналіз організації бухгалтерського та кадрового обліку, документообігу, бюджетування, фінансового планування;
 • оцінку системи контролю активів, репутаційних ризиків.

На основі аналізу бізнес-процесів замовника ми розробляємо ексклюзивний набір послуг, видаємо комплексний висновок за підсумками аналітичної роботи.

Вартість внутрішнього аудиту залежить від обсягу, складності процесів, що передаються на аутсорсинг, часу, який буде витрачено на виконання робіт. Підсумкова сума узгоджується з замовником і фіксується в договорі. Для ознайомлення з вартістю окремих видів діяльності використовуйте прайс на нашому сайті.

Плюси аутсорсингу внутрішньокорпоративних перевірок

Передаючи внутрішній аудит на аутсорсинг, клієнт отримує такі переваги:

 • інформованість про можливі ризики, загрози;
 • доступ до експертних методик проведення контролю;
 • об’єктивність оцінки. Неупередженість зовнішнього аудитора дає незалежний погляд на звичні процеси;
 • рекомендації по розробці коригувальних заходів;
 • вдосконалення управлінських методик, збереження активів за допомогою усунення зловживань;
 • підвищення ефективності використання матеріальних, трудових, часових ресурсів, товарно-матеріальних цінностей.

Практика нашої роботи показує, що найчастіше є як приховані резерви для оптимізації податкової бази, так і неочевидні ризики при кожній перевірці. Звертайтеся в UCMS Group, щоб знайти їх в своєму бізнесі.