Перехід на електронні трудові книжки

Перехід на електронні трудові книжки

10.06.2021 стартував перехід на електронні трудові книжки. 23 липня Пенсійний Фонд України затвердив порядок подачі данних про трудову діяльність працівників.

Де почитати?

Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі ( Порядок № 11-1)

Важливо

Облік трудової діяльності буде вестись не за паперовими трудовими, а за електронними. Електронна трудова — це набір відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Перехідний період триватиме 5 років.

Два способи подачі відомостей до державного реєстру

 1. Відомості про трудову діяльність працівника подаються самим працівником через особистий кабінет страхувальника на сайті ПФУ.
 2. Відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників.
  • у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;
  • в оцифрованому вигляді — шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

UCMS Group надає послуги з передачі інформації про трудову діяльність працівників через веб-портал ПФУ

Крок 1

Проведення аудиту трудових книжок.

 • Перевірка правильності оформлення титульного листа
 • Перевірка відповідності внесених до трудової книжки назв посад Класифікатору

Крок 2

Внесення електронних записів до переліку відомостей про трудову діяльність на сайті ПФУ:

 • найменування роботодавця або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва;
 • переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;
 • найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;
 • причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами цивільно-правового характеру, догляду, безробіття, виправних робіт (пункт, частину, статтю закону);
 • вид документа, його номер і дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва.

Крок 3

Завантаження електронної копії трудової книжки на сайт ПФУ.

Для виконання робіт необхідно:

 1. Доступ до трудових книжок працівників.
 2. Доступ до ЕЦП, використовуваного для доступу на портал ПФУ.
 3. Технічний доступ до пристроїв сканування (якщо архів в офісі клієнта).

Вартість послуг розраховується за погодинною ставкою з огляду на обсяг робіт.